Principes van ons bedrijf

Inleiding

Onze corporate doelstellingen worden getoond aan onze medewerkers, zakelijke partners en iedereen die interesse toont in ons bedrijf. Hierdoor willen we tonen dat we een

Wij - dat zijn - de medewerkers, management en aandeelhouders van HOPPECKE - zijn samen verantwoordelijk voor het bijhouden van het bedrijf financieel en juridisch onafhankelijk. Alleen dan kunnen we onze corporate beleid langs deze doelstellingen vorm te geven.

We willen onze eisen van de markt op een betrouwbare, flexibele, innovatieve en enthousiaste manier te ontmoeten en stellen een reputatie als probleemoplossers.

We zijn ons bewust van het feit dat onze medewerkers in ons bedrijf zijn onze meest waardevolle troef voor het waarborgen van permanente toekomst en welvaart van ons bedrijf.

Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de samenleving en zijn bereid en bereid om deze uitdagingen aan.

Om het kader van de verantwoordelijkheid duidelijker overzicht zijn de volgende zakelijke principes vastgesteld na uitgebreide inter-interne discussies tussen een groot aantal werknemers. De doelstellingen zijn opgesplitst in vijf belangrijke gebieden:

    Bedrijf

    Markt

    Mensen

    Maatschappij

    De toekomst

Een belangrijke factor voor de toekomst van ons bedrijf te verzekeren en haar medewerkers is de bereidheid en het vermogen van de medewerkers aan het werk om-gether plus bekwame leiding. We hebben daarom een ​​aanvulling op de zakelijke principes

Richtsnoeren voor samenwerking en leiderschap.

Het is absoluut noodzakelijk dat alle leidinggevendenen managers een voorbeeld en volg deze richtlijnen. We hebben allemaal het recht om te vertrouwen op deze.

Juni 1987 - Claus Zoellner

Bedrijf

De eerste prioriteit van ons bedrijf is om te blijven financieel en juridisch onafhankelijk te zijn om te kunnen ons bedrijf beleid langs de genoemde beginselen te ontwikkelen.

Dit kan alleen bereikt worden als we erin slagen om regelmatige en constante optimale resultaten te bereiken. We zullen een optimaal resultaat hebben bereikt als het rendement op geïnvesteerd vermogen is duidelijk boven de marktrente.

Alleen dit soort terugkeer mogelijk maakt om voldoende eigen vermogen te creëren en daarmee te verzekeren en ondersteunen van groei en werkzekerheid van het bedrijf.

We kunnen ook onze financiële en juridische onafhankelijkheid te versterken door het stimuleren van zo veel medewerkers mogelijk om bij te dragen aan de totale kapitaal van de vennootschap en dus delen successen en de risico's van het bedrijf.

Markt

Het doel van ons bedrijf is het ontwikkelen, produceren en verkopen van energie-opslag-eenheden, de bijbehorende voeding systemen en de daaraan gerelateerde diensten.

Bij het voldoen aan hun eisen willen we onze klanten een betrouwbare partner en probleemoplosser en hen met eersteklas producten tegen concurrerende prijzen. De totale flexibiliteit essentieel.

Samen met onze klanten willen we innovaties voor de toekomst.

Met topprestaties in technologie en verkoop, zijn we op zoek naar de marktleider in geselecteerde en nieuwe marktsegmenten zijn.

Mensen

Wij beschouwen de medewerkers in ons bedrijf als de meest waardevolle troef voor het waarborgen van onze toekomst.

Daarom maken we alles in het werk om ons voor te bereiden op de huidige en toekomstige zakelijke taken en eisen. Een systematische persoonlijke ontwikkeling, programma transparantie van informatie en communicatie, alsmede mogelijkheden voor deelname vormen het kader voor deze.

Het is onze intentie verklaard om bewust te maken veranderingen in banen en hun inhoud, veranderingen die zowel flexibel en afgestemd op de eisen zijn te werven en het bevorderen van binnenuit waar mogelijk.

Het is ons voornemen om een ​​flexibele werkomgeving in samenwerking met onze medewerkers te creëren. Dit zal ervoor zorgen dat alle tijden zijn onze banen afgestemd op de steeds veranderende eisen in ons bedrijf. Het is ons beleid ter bevordering van binnenuit waar mogelijk.

Maatschappij

We zien ons bedrijf als een belangrijk onderdeel van een open samenleving gebaseerd op democratische en vrije markt principes.

Het management is verheugd over de deelname van onze medewerkers, binnen en buiten het bedrijf voor het nemen van verantwoordelijkheid binnen het kader van ons staatsbestel buiten hun eigen job functie.

Wij zijn verantwoordelijk voor het gebruik van de aan ons toevertrouwde met zorg, namelijk de middelen - mensen, kapitaal, tijd, milieu en grondstoffen - rekening houdend met de sociale aspecten en de bevordering van milieuvriendelijke processen, technologieën en producten.

De toekomst

We zien HOPPECKE als een bedrijf dat zijn marktpositie kan veilig te stellen door middel van haar pro-actieve reactie in het gezicht van de steeds veranderende omgeving.

We moeten dus voortdurend onze vaardigheden en mogelijkheden verder te ontwikkelen, zodat op de lange termijn kunnen we geconfronteerd met de ontwikkeling van de markt en de uitdaging van de verandering.

We willen een rol spelen bij de vorming van de geselecteerde marktsegmenten energietechnologie op nationaal en internationaal niveau. We streven daarom toekomstgericht onderzoek en ontwikkeling en op de markt de resultaten als producten en technologie.

De voorziening voor de toekomst richt zich ook op een constante personeel en organisatie-ontwikkeling.